KONTAKT +48 790 400 909
wysyłka 24h Wiemy jak ważny jest czas, dlatego wysyłka zamówień odbywa się w ciągu 24h od momentu zaksięgowania się wpłaty na nasze konto.
łatwe zwroty towaru Możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny. Z nami nie musisz się obawiać. Błędny wybór perfum i kosmetyków to już nie problem. Szybko, łatwo i przyjemnie. Wypełniasz formularz, i odsyłasz. Formularz dostępny w stopce, w zakładce BEZPIECZEŃSTWO → ZWROTY.
darmowa dostawa od 600 zł Robisz zakupy za ponad 600 zł? Mamy dla Ciebie darmową dostawę! Wybierz produkty, ulubionego przewoźnika i zrealizuj zakupy. Darmowa dostawa będzie dodana do koszyka automatycznie podczas składania zamówienia.
wyłącznie oryginalne produkty Zakupy u nas to gwarancja, że otrzymasz produkt którego oczekujesz. Współpracujemy z rekomendowanymi dystrybutorami w kraju i za granicą. Do wszystkich zamówień wystawiamy paragon lub FV.
0
0,00 zł
twoje piękno, nasza pasja!

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Perfumeria Platinium. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Portalu Klient powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu.

§ 1 ADMINISTRATOR

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Portalu, w tym Sklepu internetowego Perfumeria Platinium jest Adrian Białobrzeski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Platinium Adrian Białobrzeski”, adres: Bieńkowice 152, 32-410 Dobczyce, nr NIP 9442249540, nr REGON 362919180, adres e-mail: biuro@perfumeriaplatinium.pl, tel. +48 516-499-930.  („Administrator”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

§ 2 GROMADZONE DANE

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail,  numer rachunku bankowego, login i hasło Klienta, adres IP komputera, z którego dokonano Rejestracji lub złożono Zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy Rejestracji Klienta, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, formularza ankietowego, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

§ 3 CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane przetwarzane będą w celu:

 1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Klienta, aż do momentu likwidacji Konta  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. Zawarcia i realizacji Umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją Umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;
 4. Umożliwienia korzystania z usługi ankiet i ocen usług świadczonych przez Administratora– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody;
 5. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Państwo możecie mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Klienta, danych dotyczących Umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;
 6. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi produktów oferowanych przez Administratora, akcji promocyjnych, innych informacji handlowych oraz funkcjonalności prowadzonych przez Administratora  aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 7. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie Portalu, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między Produktami, na podstawie historii zakupów, Produktów znajdujących się w koszyku Klienta oraz historii przeglądanych Produktów – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

§ 4 DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH, ZGODA NA PRZETWARZANIE

 1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.
 2. Mogą Państwo podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera albo korzystania z usługi ankietowania  lub oceny świadczonych usług.
 3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Sklepem pod adresem e-mail: biuro@perfumeriaplatinium.pl. Zgodę na otrzymywanie newsletter mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


§ 5 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
 2. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi Klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.
 3. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

§ 6 ZABEZPIECZENIE DANYCH

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.


§ 7 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 2. Administrator jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, oraz uczestnikiem programu „Wiarygodne Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000357466, NIP: 8971762604, polegających na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio przez Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. - po uzyskaniu zgody Klienta - ankiet służących uzyskaniu od Klienta opinii na temat dokonanej transakcji oraz zakupionego Produktu a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl i Opineo.pl opinii wyrażonych przez Klientów w rezultacie otrzymania ankiet.
 3. Klient dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail, do Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w ust. 2.
 4. W związku z wsparciem w zarządzaniu sprzedażą poprzez Serwis Baselinker.com Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Klientów na rzecz podmiotu Sewer Skrzypiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sever - Sewer Skrzypiński, ul. Bonczyka 4/3, 51-138 Wrocław, NIP: 8951916211, Regon: 022074760, email: info@baselinker.com.
 5. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis Portalu obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.